Eesti Montessori Ühing soovitab! Montessori pedagoogikast inspireeritud tegevuskaardid erinevate mänguliste tegevuste läbiviimiseks kodustes tingimustes. 
Lisa ostukorvi
19,90 €

Sobib lastele vanuses 2-7 a

Kaardid aitavad lapsevanematel leida inspiratsiooni uuteks tegevusteks ning lapse arenguvajadusi tema tegevuste kaudu paremini mõista ja mõtestada. 

Sisaldab 30 tegevuskaarti ja 1 Montessori pedagoogikat tutvustavat kaarti.
 
Tegevused on jaotatud viide kategooriasse: 
  • käe ja silma koostöö,
  • muusika ja liikumine,
  • igapäevaelu harjutused,
  • kunst,
  • emakeel. 

Eesti Montessori Ühingu
poolne tutvustus: 

Maria Montessori 
Maria Montessori (1870-1952) oli Itaalia esimene naisarst ja pedagoog. Tuginedes tugevatele baasteadmistele meditsiinivaldkonnad, lapsevaatlustele ning erinevate kasvatusteadlaste teooriatele, lõi Maria Montessori uue kasvatusteadusliku teooria ja selle toeks õppevahendite kogumiku, mis koos moodustavadki Montessori pedagoogika. 

Montessori pedagoogika 
Montessori pedagoogika on terviklik kasvatus- ja õpetusmeetod, mis käsitleb haridust eluks vajalike oskuste kogumina. Montessori pedagoogika põhinev lapse enda loomulikul arengul ja teadmisjanul ning selle keskmes on sügav austus lapse ja lapsepõlve vastu. Täiskasvanu ülesandeks on luua lapse arengut igakülgselt toetav keskkond. 

Montessori kodus
Täiskasvanu on oma isiksuse ja tegevustega lüliks lapse ja keskkonna vahel. Iga lapsevanem saab oma last jälgides isegi väheste vahenditega luua kodus keskkonna, mis pakub rikkalikke õppimisvõimalusi lähtuvalt lapse huvidest ja arenguvajadustest. Käesolevad kaardid aitavad lapsevanematel leida inspiratsiooni uuteks tegevusteks ning lapse arenguvajadusi tema tegevuste kaudu paremini mõista ja mõtestada.