Avastage koos lapsega erinevaid helisid ja seda kuidas helisid tekitada.

Juhis koosneb tegevuse kirjeldusest ja  juhisest lapsevanemale. Sealt leiad teemad, mille üle arutleda ja suunised tegevuse toetamiseks.