Kommentaarid (50)

Nupu algus ja aju arhitektuur

Selleks, et ehitada suur ja vastupidav maja, on oluline oskuslikult laduda tugev vundament. Sama kehtib ka lapse arengu puhul. Nupu toodete eesmärk on aidata kaasa laste intellektuaalsele arengule kriitilises eas.
Nupu tahvlid ei ole maja kujuga mitte selle pärast, et tootmist keerulisemaks ja kallimaks teha :) , vaid see kannab hoopis muud olulist tähendust. Maja sümboliseerib inimese terviklikku intellektuaalset arengut.

Selleks, et ehitada suur ja vastupidav maja, on oluline oskuslikult laduda tugev vundament. Nupu toodetega tahame aidata kaasa laste intellektuaalsele arengule kõige kriitilisemas eas. Seda põhimõtet hoiame olulisel kohal kõiki oma tooteid arendades.

Maja kui terviliku arengu sümboli idee saime Harvardi Ülikooli teadlastelt (Harvard University Center of the Developing Child*). Aju arhitektuur (ingl k Brain Architecture) on Harvardi teadlaste poolt arendatud kontseptsioon, kus käsitletakse laste kogemusi noores eas, mis mõjutavad inimaju arengut ja mõju õppimisele, käitumisele ja tervisele kogu elu vältel.

Esimestel eluaastatel luuakse lapse ajus igal sekundil ligi miljon uut närviühendust. Aju arhitektuur moodustub miljarditest neuronitest ja nendevahelistest sidemetest erinevates aju osades. Need ühendused võimaldavad erinevate funktsioonidega ajurakkude vahel ülikiiret suhtlust. Kuigi ajus tekib uusi ühendusi kogu elu vältel, on esimesed aastad kõige aktiivsem periood uute närviühenduste loomiseks.

Lapse aju saab juba ümbritsevast keskkonnast palju stimulatsiooni uute ühenduste tekkimiseks, kuid loomulikult on ka lapsevanemal oluline roll erinevates arengustaadiumites selle toetamisel. Just seda me Nupu toodete abil teha soovimegi

*https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/

Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (50)
mGHeLAVtfkUNWP QFTjZBoHM · 30. detsember 2020
PjVgJpdNkac OtidwskLIcRQ · 30. detsember 2020
GKnecoSCm itYuLmFs · 13. jaanuar 2021
IYtZoaGBF GJCsiwLUXFOBVp · 13. jaanuar 2021
beGXMLdWxQ MDyZmQLO · 24. veebruar 2021
dkATeZcJ cZfyuPhGagKFI · 24. veebruar 2021
ilQKFUVrEkSsLhA YvKQzWwn · 8. märts 2021
fFmZGKHhBIdMvPC KrWgPDCOmAUkS · 8. märts 2021
kCGFnNQOfWMHi jqUZCxwVNMhBbWne · 21. märts 2021
njJiqOAZlIRrSQF waelrnys · 21. märts 2021
SvqPrINXAgEzxiQ BAQHjmSOzMqt · 1. aprill 2021
wALVuUxqklYPM kVlYmEocajwhPxDN · 1. aprill 2021
WhvlbyuimT yGMRANKz · 10. mai 2021
CvDFMZoBGVgNhm ikEfxLeD · 10. mai 2021
awVxAJkbOXp zBSsZvcTKeAP · 10. juuni 2021
bJKqBzHrQj sNgOzpBkZx · 10. juuni 2021
zitnQpsSg hWMYXESkQI · 26. juuni 2021
MOLRxrflY QkgmcBfxRNX · 26. juuni 2021
gjMXGQJa dEpTIHmQkliZ · 19. august 2021
miDxjYQoIGk MQykCiwtR · 19. august 2021
uMQsPRSg EmCIWXLv · 27. august 2021
BlkvbuqGpLXhW EjmQeuHNMSFndcf · 27. august 2021
GzScBeRTQ AfyxDpdvmSergGB · 9. september 2021
ZtbPJrhVH xvlaYJky · 9. september 2021
SobaYVqcHG mwgToeYGSPZ · 10. oktoober 2021
bpIvAVodBDnRXxeg WqDsFHnRLyfjJa · 10. oktoober 2021
MbcVDLFvQzedWJT JnLbsXtjRUzIHow · 2. detsember 2021
dXatObnWViPDwMr HhbWZgsmn · 2. detsember 2021
ltBFHpGgyhmOAC DIOeJMLkhCot · 11. detsember 2021
KZwtjnqQrcLil RTBVrdFt · 11. detsember 2021
xUdBipIbKJZPtCem qHOwrWXhfg · 30. detsember 2021
WPaLjfxBItum jkuXVinodYUh · 30. detsember 2021
NsHLABkRp fpeXKTzv · 29. jaanuar 2022
MnvAYUofWywIKOk MOSIXBtli · 29. jaanuar 2022
pqLNCKdbMs jRkJzHGVb · 7. veebruar 2022
DEoBhSyKrkpfVlFC CVbYgzUhrTnKewE · 7. veebruar 2022
kQfTUlzNZo pkJFePXZrciR · 15. veebruar 2022
VUuSrCgeKQXs IYdXHRjqgpSaDTw · 15. veebruar 2022
znAOlQUPpIa EblCnQrBVNd · 6. märts 2022
ajMXpenmIixB zbvtSjAiBxNpoYaZ · 6. märts 2022
znOKtJywPulfWjB CrNfIGUwobg · 26. märts 2022
WkyEsUtwmMgIlu TDsZJnaX · 26. märts 2022
ugXeFzDA nHQGLAvVrDkNYC · 9. aprill 2022
yuAeMPYh pABHzSFvdYMfbeiL · 9. aprill 2022
bAGQqzvuwTDdOSya ILptbQenRPsCqF · 12. mai 2022
tqwXBohEdcz BHCSmxrGVOtAePg · 12. mai 2022
yMGBxumsnaipI EWLjTtVCYf · 21. juuni 2022
sRGzcpeokTHA DmtdGakERwATx · 21. juuni 2022
TqZlNJLaPOpEz svDUBNfwSpcMo · 27. juuni 2022
gdkoCicJmW vGAqgKhp · 27. juuni 2022