Tunnekortit erilaisten tunteiden tunnistamiseen ja niiden kanssa selviytymiseen.

Lisää ostoskoriin
€19.90


Sisältää:

  • 12 korrtia, jotka selittävät tunteita
  • 24 toimintakorttia

Tunnekorttien etupuolella on tunteen nimi ja havainnollinen kuva. 

Kääntöpuolella on esimerkki tilanteesta, joka voi herättää kyseisen
tunteen, sekä hyödyllisiä kysymyksiä tunteen ymmärtämiseen.

Toimintakortit auttavat tunteiden käsittelyssä. Jokaisessa kortissa on toiminnan nimi, havainnollinen piirros ja ohjeet.
Tunteet jaetaan kolmeen kategoriaan:

  • VIHREÄT (iloinen, rauhallinen, kiitollinen, ylpeä)
  • KELTAISET (hämmentynyt, ahdistunut, kateellinen, avuton)
  • PUNAISET (surullinen, peloissaan, vihainen, pettynyt) Toimintakortit on värikoodattu vastaamaan tunteita. 
Kukin kategoria sisältää 8 erilaista toimintaa.

Käyttöohjeet:

Kun lapsi kokee voimakkaan tunteen:

1. Katsokaa tunteiden kuvia yhdessä ja tunnistakaa tunne.

2. Keskustelkaa tunnekortin takapuolella olevista kysymyksistä. 

3. Valitkaa satunnaisesti toimintakortti, joka vastaa tunnistettua tunteen väriä, ja noudattakaa kortin ohjeita. Tutkikaa kortteja yhdessä myös muina aikoina ja osallistukaa keskusteluihin korttien ohjaavien kysymysten avulla. 

Kehittänyt psykologi Rebecca Põldmaa.TOIMINTAKORTIT