Montessori-pedagogiasta innoittuneet toimintakortit erilaisten leikillisten aktiviteettien toteuttamiseksi kotioloissa.

Lisää ostoskoriin
€19.90


Kortin etupuolella on aktiviteetin nimi, kuvaus ja aktiviteettia havainnollistava kuva. Kortin takapuolella selitetään, kuinka aktiviteetti edistää lapsen kehitystä, sekä annetaan ohjeita vanhemmille lapsen tietoisempaan ohjaamiseen ja aktiviteettien monipuolistamiseen.

Aikuinen toimii linkkinä lapsen ja ympäristön välillä oman persoonallisuutensa ja toimintansa kautta. Jokainen vanhempi voi lapsensa tarkkailun perusteella luoda kotiinsa resursseiltaan rajallisenkin ympäristön, joka tarjoaa monipuolisia oppimismahdollisuuksia lapsen omien kiinnostusten ja kehitystarpeiden pohjalta.

Kortit auttavat vanhempia löytämään inspiraatiota uusiin aktiviteetteihin ja paremmin ymmärtämään ja merkityksellistämään lapsen kehitystarpeita hänen tekemistensä kautta.

Pakkaus sisältää 30 aktiviteettikorttia sekä yhden Montessori-pedagogiikkaa esittelevän kortin.

Aktiviteetit on jaettu viiteen kategoriaan:
  • Käden ja silmän yhteistyö
  • Musiikki ja liike
  • Päivittäiset harjoitukset
  • Taide
  • Äidinkieli