Comments (2)

Nupu algus ja aju arhitektuur

Selleks, et ehitada suur ja vastupidav maja, on oluline oskuslikult laduda tugev vundament. Sama kehtib ka lapse arengu puhul. Nupu toodete eesmärk on aidata kaasa laste intellektuaalsele arengule kriitilises eas. 

Nupu tahvlid ei ole maja kujuga mitte selle pärast, et tootmist keerulisemaks ja kallimaks teha :) , vaid see kannab hoopis muud olulist tähendust. Maja sümboliseerib inimese terviklikku intellektuaalset arengut.

Selleks, et ehitada suur ja vastupidav maja, on oluline oskuslikult laduda tugev vundament. Nupu toodetega tahame aidata kaasa laste intellektuaalsele arengule kõige kriitilisemas eas. Seda põhimõtet hoiame olulisel kohal kõiki oma tooteid arendades.

Maja kui terviliku arengu sümboli idee saime Harvardi Ülikooli teadlastelt (Harvard University Center of the Developing Child*). Aju arhitektuur (ingl k Brain Architecture) on Harvardi teadlaste poolt arendatud kontseptsioon, kus käsitletakse laste kogemusi noores eas, mis mõjutavad inimaju arengut ja mõju õppimisele, käitumisele ja tervisele kogu elu vältel.

Esimestel eluaastatel luuakse lapse ajus igal sekundil ligi 1 million uut närviühendust. Aju arhitektuur moodustub miljarditest neuronitest ja nendevahelistest sidemetest erinevates aju osades. Need ühendused võimaldavad erinevate funktsioonidega ajurakkude vahel ülikiiret suhtlust. Kuigi ajus tekib uusi ühendusi kogu elu vältel, on esimesed aastad kõige aktiivsem periood uute närviühenduste loomiseks.

Lapse aju saab juba ümbritsevast keskkonnast palju stimulatsiooni uute ühenduste tekkimiseks, kuid loomulikult on ka lapsevanemal oluline roll erinevates arengustaadiumites selle toetamisel. Just seda me Nupu toodete abil teha soovimegi


*https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/

Add a comment

Email again:
Comments (2)